Alkoholizm - Leczenie

Jak pomóc bliskiej osobie zrozumieć co się z nią dzieje?

Największym problemem alkoholika jest przyznanie, że jest chory. Zrozumienie, że alkoholizm nie jest powodem do wstydu, że jest CHOROBĄ jest fundamentem podjęcia leczenia. Zazwyczaj problem alkoholizmu i jego jasnego zdefiniowania jako choroby jest tak trudny dla chorego i jego otoczenia, że w początkowych fazach choroby jest ona starannie ukrywana lub bagatelizowana.

Dzieje się tak, głównie ze względów na silne poczucie wstydu zakorzenione głęboko w społeczeństwie. Nikt nie ma poczucia wstydu związanego z jakąkolwiek inną chorobą, a w przypadku zachorowania jak najszybciej sięga po pomoc. Zupełnie inaczej jest w przypadku choroby alkoholowej, gdzie tendencja do kamuflowania tego „wstydliwego" problemu jest nagminna. Chorobę ukrywa przed sobą sam alkoholik, ukrywają przed otoczeniem też jego bliscy. Rodzina chorego napiętnowana powszechnym szufladkowaniem alkoholizmu, przywiązuje większą wagę do tego jak problem może wpłynąć na otoczenie, spychając na drugi plan istotę problemu - to jak choroba niszczy samego alkoholika. Silna obawa przed społecznymi skutkami wykrycia alkoholizmu sprzyja bagatelizowaniu pierwszych oznak, że coś jest nie tak, co z kolei uniemożliwia dostrzeżenie problemu, gdy zaczyna on dopiero kiełkować, a więc wtedy gdy najlepiej podjąć kroki w kierunku leczenia. Dlatego w przypadku alkoholizmu wczesne wykrycie choroby, które umożliwiałoby skuteczną terapie w początkowej fazie uzależnienia jest niemalże niespotykane.

Alkoholizm - Pomoc

Rodzina, przyjaciele chorego mają zazwyczaj niewielką wiedzę dotyczącą alkoholizmu oraz faz jego rozwoju. Ze względu na opisane powyżej wstyd i bagatelizowanie trudno dostrzec w jakim stopniu zaawansowania jest choroba. Poniżej przedstawiono pewne kryteria, mogące pomóc bliskim osoby uzależnionej w realnej ocenie jej faktycznego stanu.

Fazy uzależnienia od alkoholu

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że każdy przypadek uzależnienia poprzedza krótszy lub dłuższy okres picia towarzyskiego. Na tym etapie nie można zakładać, że powody do picia u osób, u których później występuje uzależnienie są inne niż u osób, których choroba nie dotyka. Choroba rozwija się podstępnie w różnym tempie, wraz z jej rozwojem różne dziedziny życia ulegają stopniowej destrukcji. Przebieg zależy od indywidualnej sytuacji życiowej i jest inny dla każdego przypadku.

Faza wstępna


Charakteryzuje się występowaniem luk w pamięci czy tak zwanych przerw
w życiorysie. Pijący zachowuje się całkiem normalnie, rozmawia, wykonuje różne czynności przy czym wszystkiego tego nie pamięta. Ponadto zaczyna używać alkoholu dla poprawy nastroju, szuka i tworzy okazje do picia, a także zaczyna cechować się większą tolerancją na alkohol. Zdarza się, że pije w samotności.

Faza krytyczna

Przejście z fazy wstępnej do krytycznej pojawia się wraz z tak zwanym „klinowaniem". Sytuacją, w której osoba wykorzystuje alkohol, aby złagodzić lub wyeliminować objawy odstawienia alkoholu. Stopniowo by poprawnie funkcjonować kolejnego dnia konieczne staje się napicie się alkoholu. Zaczynają pojawiać się wyrzuty sumienia i poczucie winy równolegle z oszukiwaniem związanym z piciem, agresywnym zachowaniem. Jednocześnie pijący nie dba o swój wygląd zewnętrzny, o to co i kiedy je, zaniedbuje rodzinę, przyjaciół, pracę, traci zainteresowanie czynnościami niezwiązanymi z piciem. Pojawiają się nieudane próby kontrolowania spożywania alkoholu.

Pomoc Terapeuty - alkoholizm

Faza chroniczna

Pojawia się wraz z coraz dłuższymi ciągami picia, przerywanymi coraz krótszymi okresami abstynencji. Picie staje się jedyną ważną sprawą, całym życiem alkoholika. Występuje degradacja moralna, rozpad więzi z innymi ludźmi. Chory ma poczucie odizolowania, skrajnej bezradności. Zaczynają pojawiać się takie objawy jak otępienie, delirium, psychozy alkoholowe. Jeżeli chory nie otrzyma pomocy faza ta prowadzi nieuchronnie do załamania funkcji organizmu, marskości wątroby i w efekcie do śmierci

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
leczenie alkoholizmu
Alkoholizm to choroba przewlekła,
którą należy kontrolować każdego dnia
poprzez trwanie w trzeźwości